Цилиндрично коляно за вграждане със закачалка, 102 199 523